envelope kontakt@szkolenia-wodzislaw.pl phone+ 48 (32) 661 11 46

phone + 48 501 32 32 01

21
Lut
2018

21-02-2018
AHE
35.00PLN

Prowadzący:  mgr Agnieszka Żabińska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w Szkole Podstawowej, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu autyzmu oraz terapeuta SI w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi.

 

Termin: 21.02.2018 godz. 16.30

Miejsce: AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, os. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski

Sala:

Koszt:

 • 35 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 45 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 14


OPIS:

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałby poszerzyć swoją wiedzę o diagnozę i funkcjonowaniu dzieci z autyzmem. Prowadzący skupi się także na praktycznym postępowaniu w wielu trudnych sytuacjach. Treści szkolenia są skierowane dla osób pracujących w żłobkach, przedszkolach i szkołach, gdzie wszędzie pojawiają się sytuacje problemowe i nie zawsze osoby dorosłe zdają sobie sprawę gdzie leży przyczyna i jak postępować.

35.00PLN
23
Lut
2018

23-02-2018
AHE
40.00PLN

Prowadzący:  mgr Alicja Skowronek

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, osoby pracujące z dziećmi, studenci oraz osoby zainteresowane tematyką

Termin: 23.02.2018 godz. 16.00 - 20.00

Koszt:

 • 40 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 60 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia szkolenia: 12

 

OPIS:

Podstawy udzielania pierwszej pomocy w chwili zagrożenia zdrowia i życia dzieci i osób dorosłych

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Zasady wzywania służb ratunkowych
 2. Postępowanie w przypadku:
  1. omdlenia
  2. ataku padaczki
  3. zadławienia
  4. podtopienia
  5. kąszenia przez owady błonkoskrzydłe
  6. spadku poziomu glukozy we krwi
 3. Zaopatrywanie urazów (złamań, urazów klatki piersiowej, oparzeń)
 4. Wypadki komunikacyjne - krok po kroku jak się zachować
 5. Rozpoznanie osoby nieprzytomnej, nieoddychającej, RKO dzieci i u dorosłych
 6. Obsługa AED (automatyczna zewnętrzna defibrylacja)
 7. Ćwiczenia na fantomach
 8. Dyskusja
 9. Pytania
40.00PLN 12
01
Mar
2018

01-03-2018
AHE
60.00PLN

Prowadzący: Katarzyna Michalska jest nauczycielką j.polskiego oraz autorskiego przedmiotu Wychowanie do twórczości realizowanego, od 2003 r. w ramach autorskiego programu Klasy Aktywności Twórczej w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. Absolwentka Filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych Praktycznej Edukacji Filmowej stArt! w Warszawskiej Szkole Filmowej. Prowadziła szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności, metod aktywizujących, wykorzystania filmu, przekazów medialnych i ICT w edukacji, a także pełniła rolę mentorki w kursach internetowych dla nauczycieli z zakresu edukacji medialnej i kulturalnej. W latach 2010 - 2012 pełniła funkcję doradcy metodycznego zakresu edukacji humanistycznej w Gminie Bytom, a w latach 2013 - 2015 koordynatorki sieci „Jak rozwijać myślenie twórcze uczniów?”. Od dwóch lat pełni funkcję eksperta edukacji kulturalnej w programie Narodowego Instytutu Kultury - Bardzo Młoda Kultura, w ramach którego prowadziła warsztaty dla nauczycieli i edukatorów kultury w województwach śląskim, mazowieckim, wielkopolskim i świętokrzyskim. W 2017 r. pełniła funkcję członka zespołu sterującego ds programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Edukacja kulturalna”. Również w 2017 r. została finalistką Nagrody i. I. Sendlerowej ”Za naprawianie świata” dla „nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych”. Autorka publikacji i scenariuszy dla nauczycieli oraz licznych wystąpień podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji z zakresu edukacji kulturowej, medialnej i filmowej. Animatorka kultury.

Termin: 01.03.2018 godz. 16.30

Miejsce: AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, os. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski

 

Koszt:

 • 60 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 70 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 14

 

OPIS:

Zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy wejdą w rolę twórców. Wspólnie doświadczymy roli metod ekspresyjnych w kształtowaniu postaw. W oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy warsztatowej z młodymi ludźmi, podpowiem jak kontakt ze sztuką może kształtować postawy uważności, skupienia, refleksyjności i otwartości. Podzielę się również sprawdzonymi pomysłami na organizację zajęć tak, aby stały się one wyczekiwaną przygodą, a nie szkolną koniecznością.

60.00PLN 19
06
Mar
2018

06-03-2018
AHE
70.00PLN

Prowadzący: Justyna Kokot

Ukończyła - studia magisterskie na kierunku: psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia magisterskie na kierunku: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka podyplomowych studiów „Zarządzanie Personelem" organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe" Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych "Diagnoza Psychologiczna w praktyce klinicznej w SWPS". Jest „Koordynatorem do spraw wspomagania rozwoju zdolności i talentów" Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Współtwórca i realizator programów psychoedukacyjnych. Współorganizatorka i aktywny uczestnik obozów dla dzieci i młodzieży twórczej. Zajmuje się poradnictwem indywidualnym i grupowym. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla firm i instytucji z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych, zarządzania sobą w czasie, delegowania obowiązków. Zajmuje się doradztwem zawodowym i rekrutacją pracowników.

 

Termin: 06.03.2018 godz. 16.30

Miejsce: AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, os. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski

 

Koszt:

 • 70 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 80 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 18

70.00PLN 34
08
Mar
2018

08-03-2018
AHE
60.00PLN

Prowadzący: Katarzyna Michalska jest nauczycielką j.polskiego oraz autorskiego przedmiotu Wychowanie do twórczości realizowanego, od 2003 r. w ramach autorskiego programu Klasy Aktywności Twórczej w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. Absolwentka Filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych Praktycznej Edukacji Filmowej stArt! w Warszawskiej Szkole Filmowej. Prowadziła szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności, metod aktywizujących, wykorzystania filmu, przekazów medialnych i ICT w edukacji, a także pełniła rolę mentorki w kursach internetowych dla nauczycieli z zakresu edukacji medialnej i kulturalnej. W latach 2010 - 2012 pełniła funkcję doradcy metodycznego zakresu edukacji humanistycznej w Gminie Bytom, a w latach 2013 - 2015 koordynatorki sieci „Jak rozwijać myślenie twórcze uczniów?”. Od dwóch lat pełni funkcję eksperta edukacji kulturalnej w programie Narodowego Instytutu Kultury - Bardzo Młoda Kultura, w ramach którego prowadziła warsztaty dla nauczycieli i edukatorów kultury w województwach śląskim, mazowieckim, wielkopolskim i świętokrzyskim. W 2017 r. pełniła funkcję członka zespołu sterującego ds programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Edukacja kulturalna”. Również w 2017 r. została finalistką Nagrody i. I. Sendlerowej ”Za naprawianie świata” dla „nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych”. Autorka publikacji i scenariuszy dla nauczycieli oraz licznych wystąpień podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji z zakresu edukacji kulturowej, medialnej i filmowej. Animatorka kultury.

Termin: 08.03.2018 godz. 16.30

Miejsce: AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, os. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski

 

Koszt:

 • 60 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 70 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 14

 

OPIS:

Praktyczne zajęcia z wykorzystaniem aplikacji mobilnych oraz prostych programów komputerowych jako narzędzi rozwijających kreatywność. Podczas spotkania nawiążę do metodologii B.Munari i A. Manzi, doświadczymy jak organizacja pracy dziecka wpływa na jego kreatywność. Postaram się również przekonać, że od czasu do czasu warto dać dzieciom pełną swobodę i obserwować gdzie zaprowadzi ich wyobraźnia. Satysfakcja nauczyciela - gwarantowana.

60.00PLN 30
13
Mar
2018

13-03-2018
AHE
70.00PLN

Prowadzący: Justyna Kokot

Ukończyła - studia magisterskie na kierunku: psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia magisterskie na kierunku: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka podyplomowych studiów „Zarządzanie Personelem" organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe" Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych "Diagnoza Psychologiczna w praktyce klinicznej w SWPS". Jest „Koordynatorem do spraw wspomagania rozwoju zdolności i talentów" Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Współtwórca i realizator programów psychoedukacyjnych. Współorganizatorka i aktywny uczestnik obozów dla dzieci i młodzieży twórczej. Zajmuje się poradnictwem indywidualnym i grupowym. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla firm i instytucji z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych, zarządzania sobą w czasie, delegowania obowiązków. Zajmuje się doradztwem zawodowym i rekrutacją pracowników.

 

Termin: 13.03.2018 godz. 16.30

Miejsce: AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, os. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski

 

Koszt:

 • 70 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 80 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 18

70.00PLN 34
20
Mar
2018

20-03-2018
AHE
60.00PLN

Prowadzący: 

Termin: 20.03.2018 godz. 16.30

Miejsce: AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, os. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski

Koszt: 60 zł

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 14

 

Celem warsztatu jest poznanie specyfiki dziecka z zaburzona integracją sensoryczną, jego sposobu funkcjonowania i podejmowanych prób naprawy zaburzonych funkcji. Uczestnicy podczas praktycznych działań poznają w jaki sposób pracować z dzieckiem, by stymulować jego zmysły podczas zabawy w codziennych sytuacjach w przedszkolu czy szkole.


Program:
1. Integracja sensoryczna - czym jest i jakie są objawy zaburzeń z nią związanych.
2. Jak funkcjonuje dziecko z zaburzona integracja sensoryczną.
3. Działania warsztatowe - zabawy i ćwiczenia stymulujące zmysły.

60.00PLN 3
22
Mar
2018

22-03-2018
AHE
150.00PLN

Prowadzący: Monika Kluza

Termin: 22.03.2018 godz. 16.30

Miejsce: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WODZISŁAWIU ŚL., Szkoła Podstawowa nr 9 z oddziałami gimnazjalnymi, ul. św. Wawrzyńca (Armii Ludowej - Wilchwy) 11, 44-304 Wodzisław Śląski

Koszt:

 • 150 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 160 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 25

 

PROGRAM:

 • Bajka muzyczno - teatralna "W Królestwie Fantazji"
 • Tańce, zabawy i kolorowe piosenki.
 • Propozycje muzyczne na zabawy w języku angielskim.
 • Scenariusz na Dzień Mamy i Taty "Na muzycznej łące".
 • Pomysły na innowacyjne pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Balonowa dyskoteka.

Każdy uczestnik otrzymuje płytę z muzyką, konspekt z zabawami i scenariuszami przedstawień oraz zaświadczenie.

 

Bajkowy Maraton Artystyczny CD - słowa Monika Kluza muzyka Mateusz Kluza

Płyta zawiera wersje instrumentalne oraz wokalne
1.Podziękowania
2.To już czas
3.Jadą Księżniczki
4.Instrumentacja / Taniec dworski
5.Szukanie motyli
6.Muzylek
7.Każda dziewczynka
8.Zaproszenie
9.Listen
10.Balonik w górę
11.Yellow
12.Tańczą baloniki
13.Owocowa zabawa
14.Owocowy rock
15.Zapraszamy Cię na łąkę
16.Wszyscy razem dziś śpiewajmy
17.Mamo chodź na łąkę
18.Motylek tu, motylek tam
19.Tańczą motyle
20-31 wersje instrumentalne w/w utworów

150.00PLN 20
23
Mar
2018

23-03-2018
AHE
45.00PLN

Prowadzący:  mgr Bożena Polaszek

 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, osoby pracujące z dziećmi, studenci oraz osoby zainteresowane tematyką

Termin: 23.03.2018 godz. 16.30

Koszt:

 • 45 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 60 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 14

 

Tematyka warsztatów:

 • podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu znaczenia prawidłowej emisji głosu w procesie mowy,
 • głos jako narzędzie w pracy nauczyciela,
 • wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu,
 • ćwiczenia oddechowe, fonacyjne artykulacyjne,
 • zasady właściwej dykcji – ćwiczenia,
 • higiena głosu w procesie mowy
45.00PLN 18
27
Mar
2018

27-03-2018
AHE
70.00PLN

Prowadzący: Justyna Kokot

Ukończyła - studia magisterskie na kierunku: psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia magisterskie na kierunku: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka podyplomowych studiów „Zarządzanie Personelem" organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe" Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych "Diagnoza Psychologiczna w praktyce klinicznej w SWPS". Jest „Koordynatorem do spraw wspomagania rozwoju zdolności i talentów" Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Współtwórca i realizator programów psychoedukacyjnych. Współorganizatorka i aktywny uczestnik obozów dla dzieci i młodzieży twórczej. Zajmuje się poradnictwem indywidualnym i grupowym. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla firm i instytucji z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych, zarządzania sobą w czasie, delegowania obowiązków. Zajmuje się doradztwem zawodowym i rekrutacją pracowników.

 

Termin: 27.03.2018 godz. 16.30

Miejsce: AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, os. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski

 

Koszt:

 • 70 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 80 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 18

70.00PLN 30
12
Kwi
2018

12-04-2018
AHE
60.00PLN

Prowadzący: Katarzyna Michalska jest nauczycielką j.polskiego oraz autorskiego przedmiotu Wychowanie do twórczości realizowanego, od 2003 r. w ramach autorskiego programu Klasy Aktywności Twórczej w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. Absolwentka Filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych Praktycznej Edukacji Filmowej stArt! w Warszawskiej Szkole Filmowej. Prowadziła szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności, metod aktywizujących, wykorzystania filmu, przekazów medialnych i ICT w edukacji, a także pełniła rolę mentorki w kursach internetowych dla nauczycieli z zakresu edukacji medialnej i kulturalnej. W latach 2010 - 2012 pełniła funkcję doradcy metodycznego zakresu edukacji humanistycznej w Gminie Bytom, a w latach 2013 - 2015 koordynatorki sieci „Jak rozwijać myślenie twórcze uczniów?”. Od dwóch lat pełni funkcję eksperta edukacji kulturalnej w programie Narodowego Instytutu Kultury - Bardzo Młoda Kultura, w ramach którego prowadziła warsztaty dla nauczycieli i edukatorów kultury w województwach śląskim, mazowieckim, wielkopolskim i świętokrzyskim. W 2017 r. pełniła funkcję członka zespołu sterującego ds programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Edukacja kulturalna”. Również w 2017 r. została finalistką Nagrody i. I. Sendlerowej ”Za naprawianie świata” dla „nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych”. Autorka publikacji i scenariuszy dla nauczycieli oraz licznych wystąpień podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji z zakresu edukacji kulturowej, medialnej i filmowej. Animatorka kultury.

Termin: 12.04.2018 godz. 16.30

Miejsce: AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, os. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski

 

Koszt:

 • 60 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 70 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 14

 

OPIS:

W pracy z dzieckiem zabiegamy o jego uwagę. Podczas warsztatu wskażę wiele możliwości pozyskiwania uwagi dziecka przez kontakt z komunikatem medialnym. Potrzebujemy 5 minut aby zasoby Internetu stały się w naszych rękach doskonałym narzędziem dydaktycznym. Uczestnikom warsztatu dostarczę wielu inspiracji dotyczących wykorzystania etiud filmowych, filmów animowanych, spotów reklamowych, teledysków i zwiastunów filmowych do realizacji zapisów podstawy programowej, celów wychowawczych czy kształcenia wartościowych postaw.

60.00PLN 30
19
Kwi
2018

19-04-2018
AHE
60.00PLN

Prowadzący: Katarzyna Michalska jest nauczycielką j.polskiego oraz autorskiego przedmiotu Wychowanie do twórczości realizowanego, od 2003 r. w ramach autorskiego programu Klasy Aktywności Twórczej w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. Absolwentka Filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych Praktycznej Edukacji Filmowej stArt! w Warszawskiej Szkole Filmowej. Prowadziła szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności, metod aktywizujących, wykorzystania filmu, przekazów medialnych i ICT w edukacji, a także pełniła rolę mentorki w kursach internetowych dla nauczycieli z zakresu edukacji medialnej i kulturalnej. W latach 2010 - 2012 pełniła funkcję doradcy metodycznego zakresu edukacji humanistycznej w Gminie Bytom, a w latach 2013 - 2015 koordynatorki sieci „Jak rozwijać myślenie twórcze uczniów?”. Od dwóch lat pełni funkcję eksperta edukacji kulturalnej w programie Narodowego Instytutu Kultury - Bardzo Młoda Kultura, w ramach którego prowadziła warsztaty dla nauczycieli i edukatorów kultury w województwach śląskim, mazowieckim, wielkopolskim i świętokrzyskim. W 2017 r. pełniła funkcję członka zespołu sterującego ds programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Edukacja kulturalna”. Również w 2017 r. została finalistką Nagrody i. I. Sendlerowej ”Za naprawianie świata” dla „nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych”. Autorka publikacji i scenariuszy dla nauczycieli oraz licznych wystąpień podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji z zakresu edukacji kulturowej, medialnej i filmowej. Animatorka kultury.

Termin: 19.04.2018 godz. 16.30

Miejsce: AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, os. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski

 

Koszt:

 • 60 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 70 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 14

 

OPIS:

Warsztat, podczas którego poznamy (praktycznie) zasoby Internetu, dzięki którym nasza praca stanie się bardziej efektywna, a jej efekty wzbudzą zainteresowanie dzieci. Poznamy miejsca dedykowane nauczycielom i poznamy ich funkcjonalności (źródła wiedzy, inspiracji, bezpłatnych zasobów udostępnionych na wolnych licencjach), szybkie i bardzo atrakcyjne sposoby na gromadzenie materiałów na własny użytek, platformy umożliwiające tworzenie atrakcyjnych zadań dla uczniów, programy graficzne niezwykle łatwe w obsłudze, a gwarantujące dobrą zabawę i zachwycający efekt. Gwarantuję, że żadna z moich propozycji nie wymaga biegłości i zaawansowanego poziomu posługiwania się ICT ;)

60.00PLN 30
12
Maj
2018

12-05-2018
AHE
150.00PLN

Prowadzący: Monika Niedźwiedzka

Termin: 12.05.2018 godz. 09.00

Miejsce: AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, os. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski

 

Koszt:

 • 150 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 160 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 25

 

Program warsztatów (warsztaty są podzielone na dwa bloki tematyczne):

 • gry i zabawy:
  • zabawy wprowadzające słownictwo
  • zabawy utrwalające uniwersalne
  • zabawy do wykorzystania przy dowolnym temacie zajęć
  • zabawy nie wymagające przygotowania a bardzo lubiane przez dzieci
  • autorskie zabawy z wykorzystaniem flashcards
  • gry i zabawy ruchowe
  • wykorzystanie codziennych przedmiotów
  • proste i wesołe piosenki dla dzieci
 • storytelling
  • kreatywne opowiadania historyjek
  • tworzenie własnych rekwizytów
  • pomoc w wyborze odpowiednich książek
  • inspiracje na układanie zajęć pod wybraną książkę
  • zabawy z historyjkami w roli głównej
150.00PLN 27
29
Wrz
2018

29-09-2018
AHE
260.00PLN

Prowadzący:

 • Warsztat muzyczny JESIENNE NUTKI z Monika Kluza
 • Warsztat plastyczny CO SŁYCHAĆ W JESIENNYM LESIE? z Gabi Mrozicka

Termin: 29.09.2018 godz. 09.00 - 17.30

Miejsce: AHE Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, os. 1-go Maja 23b, 44–304 Wodzisław Śląski

Koszt:

 • 260 zł - studenci, słuchacze, absolwenci AHE
 • 280 zł - pozostali uczestnicy

Minimalna liczba osób do uruchomienia warsztatów: 25

260.00PLN 29
25
Paź
2018

25-10-2018 - 26-10-2018 20:00
AHE
280.00PLN

Kurs:

Metoda Ruchu Rozwijającego oparta na pracy Veroniki Sherborne to kurs przekazujący praktyczną i teoretyczną wiedzę nt. popularnej w Polsce metody wspomagającej rozwój psychoruchowy dziecka.

 

Warunkiem udziału w SDM 2 jest:

 • certyfikowany udział w SDM 1 (u jednego z certyfikowanych liderów w Europie, w Polsce to 6 osób - p. Marta Bogdanowicz, p. Bożena Kisiel, p. Maria Przasnyska, p. Alicja Wilkołaska, p. Małgorzata Mroziak, p. Dariusz Okrzesik
 • co najmniej pól roku praktyki w prowadzeniu zajęć SDM (lub przeprowadzenie 20 sesji ruchowych),
 • przywiezienie materiału filmowego z prowadzonych przez siebie zajęć (ok 10 minut), ewentualnie prezentacji multimedialnej, w celu prezentacji i omówienia na forum grupy (materiał ten nie będzie kopiowany, publikowany, ani udostępniany bez wiedzy i zgody właściciela)

 

Uczestnicy:

Każdy kto chce poznać metodę, w Polsce najczęściej nauczyciele (w szczególności szkół i ośrodków specjalnych, przedszkoli i klas I-III), pedagodzy, psycholodzy, osoby pracujące z dziećmi, w opiece społecznej, rodzice, studenci.

Praca na kursie odbywa się w strojach swobodnych, bez obuwia, optymalnie na bosaka. Uczestnik przynosi ze sobą koc.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz po ukończeniu kursu certyfikat.

 

Prowadzący: Dariusz Okrzesik (psycholog) - posiada uprawnienia do szkoleń z upoważnienia International Sherborne Co-operation (certyfikat ISCO r 86/2008) w Anglii. Posiada 21 lat doświadczeń w pracy tą metodą m.in. we współpracy z prof. zw. dr hab. Martą Bogdanowicz (certyfikat International Sherborne Foundation), jest także współautorem książki "Opis i planowanie zajęć wg MRR Veroniki Sherborne" Bogdanowicz/Okrzesik 2005. Prowadzi i bierze udział w szkoleniach Ruchem Rozwijającym Veroniki Sherborne w kraju i poza krajem (m.in. w Belgii, Szwecji, Anglii, Norwegii…).

Aktualnie mieszka i pracuje jako psycholog w Cieszynie (Pracownia Edukacji Psychologicznej). Poprzednio, przez ponad 20 lat mieszkał w Trójmieście i pracował jako psycholog /także jako dyrektor/ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie. Absolwent min. Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Odnowy biologicznej i fizjoterapii na AWF w Gdańsku.

 

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
“Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” poziom 2

 • 1 dzień
  • Zajęcia wstępne (powitanie, informacje dot. organizacji kursu).
  • Przypomnienie głównych założeń SDM.
  • Sesja ruchowa 1 - wstępna: Co robimy? Dlaczego to działa?
  • Sesja teoretyczna 1 - Zastosowanie SDM we własnej pracy – cz.1 (informacje od uczestników, prezentacja materiałów własnych - filmy, zdjęcia).
  • Sesja ruchowa 2 - Struktura zajęć-prowadzenie zajęć przez uczestników, nagrywanie sesji
  • Sesja teoretyczna 2 - Analiza filmu z przeprowadzonych zajęć. Zastosowanie Skal Obserwacyjnych (polska i angielskie).
  • Sesja ruchowa 3 - Planowanie i prowadzenie zajęć przez uczestników z uwzględnieniem analizy ruchu wg Labana (grupy)
 • 2 dzień
  • Sesja teoretyczna 3 - Zastosowanie SDM – filmy z UK, Belgii, Rosji… - Analiza materiału filmowego pod kątem struktury i planowania. Efektywność SDM – wyniki badań.
  • Sesja ruchowa 4 - Ruch kreatywny i sekwencyjność w pracy.
  • Sesja teoretyczna 4 - Dyskusja: zalety i wady SDm.
  • Zakończenie – podsumowanie i wręczenie certyfikatów.

 

Termin: 25-26.10.2017 godz. 13.30 - 20.00

Koszt:

 • 280 zł dla słuchaczy i studentów AHE
 • 300 zł dla absolwentów AHE
 • 340 zł dla osób z zewnątrz

280.00PLN 38
15
Lis
2018

15-11-2018 - 16-11-2018 20:00
AHE
260.00PLN

Kurs:

Metoda Ruchu Rozwijającego oparta na pracy Veroniki Sherborne to kurs przekazujący praktyczną i teoretyczną wiedzę nt. popularnej w Polsce metody wspomagającej rozwój psychoruchowy dziecka.

 

Uczestnicy:

Każdy kto chce poznać metodę, w Polsce najczęściej nauczyciele (w szczególności szkół i ośrodków specjalnych, przedszkoli i klas I-III), pedagodzy, psycholodzy, osoby pracujące z dziećmi, w opiece społecznej, rodzice, studenci.

Praca na kursie odbywa się w strojach swobodnych, bez obuwia, optymalnie na bosaka. Uczestnik przynosi ze sobą koc.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz po ukończeniu kursu certyfikat potwierdzający zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej i upoważniającej do prowadzenia zajęć w swoich placówkach i umożliwiający kontynuację szkolenia na poziomie 2 minimum po 6 miesiącach praktyki (poziom 1 i poziom 2 tworzą pełny obraz wiedzy nt. metody i określane są całościowo jako Basic Levels).

 

Prowadzący: Dariusz Okrzesik (psycholog) - posiada uprawnienia do szkoleń z upoważnienia International Sherborne Co-operation (certyfikat ISCO r 86/2008) w Anglii. Posiada 21 lat doświadczeń w pracy tą metodą m.in. we współpracy z prof. zw. dr hab. Martą Bogdanowicz (certyfikat International Sherborne Foundation), jest także współautorem książki "Opis i planowanie zajęć wg MRR Veroniki Sherborne" Bogdanowicz/Okrzesik 2005. Prowadzi i bierze udział w szkoleniach Ruchem Rozwijającym Veroniki Sherborne w kraju i poza krajem (m.in. w Belgii, Szwecji, Anglii, Norwegii…).

Aktualnie mieszka i pracuje jako psycholog w Cieszynie (Pracownia Edukacji Psychologicznej). Poprzednio, przez ponad 20 lat mieszkał w Trójmieście i pracował jako psycholog /także jako dyrektor/ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie. Absolwent min. Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Odnowy biologicznej i fizjoterapii na AWF w Gdańsku.

 

Termin: 15-16.11.2017 godz. 13.30 - 20.00

Koszt:

 • 260 zł dla słuchaczy i studentów AHE
 • 280 zł dla absolwentów AHE
 • 310 zł dla osób z zewnątrz

260.00PLN 36

logo akademia pedagoga end

Newsletter SMS

Chcesz być informowany o nowych szkoleniach?
Zostaw swój numer telefonu:

Powered by BreezingForms

zaproponuj tematyke