Zaproszenie do rejestracji na wydarzenie

Proszę wprowadzić dane w formularzu poniżej, aby zaprosić znajomego na Jak kształcić postawy poprzez stawianie dziecka / młodego człowieka w sytuacji twórczej